Rysk kränkning av svenskt vatten

4:05 min
  • Två ryska krigsfartyg passerade in på svenskt vatten sydväst om Göteborg, och även ett danskt fartyg som också saknat tillstånd att röra sig på svensk territorium.
  • Sverige har protesterat mot den ryska kränkningen som skedde den 14 september, och försvarsminister Peter Hultqvist har sagt att man kallat upp representanter från den ryska ambassaden.
  • Hör Niklas Granholm, forskningsledare på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.