Skola

Fler elever gymnasiebehöriga

0:35 min

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan har ökat. Av årets kull är 85,6 procent behöriga enligt ny statistik från Skolverket.

I år är 85,6 procent av niondeklassarna behöriga till gymnasieskolans nationella program, visar färsk statistik från Skolverket. Det innebär en ökning med 1,3 procentenheter från föregående år. Behörigheten har förbättrats i alla elevgrupper.

"Det är glädjande att resultaten förbättras, trots pandemin och vårens utmaningar", skriver Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson i ett pressmeddelande.

Av de totalt 114 000 elever som gick ut årskurs 9 i våras är det en större andel behöriga flickor, 87 procent. Vilket innebär en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med föregående år. Pojkarnas behörighet ökade med 1,5 procentenheter till 84,3 procent.

"Att flickor generellt presterar något bättre än pojkar har varit konstant under en lång tid och mönstret ser likadant ut i andra länder. I Sverige har skillnaderna minskat och pojkarna har förbättrat sina resultat flera år i rad", säger Peter Fredriksson.