LIDKÖPING

Kommunen: Blyhalterna under gränsvärdet

1:27 min
  • Höga halter av bly har hittats i marken i Lidköping där kommunen nyligen anlade en gång- och cykelbana och en boulebana.
  • Kommunals huvudskyddsombud menar marken inte undersöktes tillräckligt innan, men enligt kommunen är blyhalterna under satta gränsvärden.
  • "Det här projektet har vi varit väldigt noga med från början med markprover både före och efter anläggningsarbetet", säger Björn Jonsson, mark- och exploateringschef i Lidköping.