شکایات بیشتری از عدم پرداخت بدهی به اداره اجرائیات می‌رسد

2:27 min

در سه سال اخیر اداره اجرائیات Kronofogden شکایات بیشتری بابت قبض‌های پرداخت نشده دریافت کرده است. در شش ماه اول امسال شمار این موارد به ۱۱.۵ درصد افزایش یافته است. حتا مقدار بدهی‌ها نیز بیشتر شده است.

ربکا اومان، رئیس اداره اجرائیات می‌گوید: می‌بینیم که بسیار ساده و سریع می‌شود قرضه(وام) گرفت. که ناشی از جامعه اعتباری و انتقال اعتبار به روش فزاینده دیجیتالی است.

در شش ماه نخست امسال اداره اجرائیات ۶۴۴۰۰۰ شکایت از قبض‌های پرداخت نشده دریافت کرده است. این یعنی، افزایش ۱۱.۵ درصدی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته. شمار افرادی که نتوانسته اند بدهی‌های شان را سر وقت بپردازند و همچنین مجموع مقدار بدهی در حال افزایش است. در شش ماه نخست سال ۱۱ میلیارد کرون، قبض و بدهی پرداخته نشده است. جوانان بین ۱٨ تا ۲۵ سال بیشتر از دیگر رده‌های سنی در این میان دیده می‌شود، به ویژه زنان.

اداره اجرائیات تا کنون اثر بزرگ منفی پاندمی را مشاهده نکرده است. ربکا اومان، حتا می‌گوید که در این اواخر تحولات مثبت مشاهده شده است. او گفته است: همه تلاش می‌کنند سهم خود را انجام دهند و در برخورد با پول ساده باشند. شرکت‌های  جمع آوری بدهی تمایل بیشتری به برنامه‌های اقساطی دارند، همه می‌فهمند که این یک دوره دشوار است و مردم نمی توانند در حال حاضر تاثیر زیادی بر وضعیت اقتصادی خود بگذارند.