Granskning

Äldre låstes in på boenden under pandemin

2:02 min

Äldre har under coronakrisen blivit inlåsta inom äldreomsorgen, bland annat med hjälp av möbler för deras dörrar. Det visar Ekots granskning av anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg. Anmälningarna kommer från anhöriga till äldre, personal och i ett par fall från kommuner där man har konstaterat att detta skett.

Barbro säger att hennes demenssjuka syster, på ett boende i norra Sverige, fick en soffa ställd framför dörren.

– Hon skulle gå ut i korridoren, och fick inte upp dörren. Och då säger hon "men de har ställt en soffa bakom min dörr. Det är därför jag inte kunnat få upp dörren på hela dagen". Vi tyckte att det var hemskt, det var fruktansvärt, säger Barbro.

Ekots kartläggning av anmälningar och tips till Inspektionen för vård och omsorg visar att personal och anhöriga till äldre slagit larm runt 15 gånger om att äldre, ofta med demenssjukdom, blivit inlåsta under pandemin. Något som inte är tillåtet.

I ett par fall har händelser, som anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, utretts av kommunerna själva.

Ett exempel är Partille kommun där vikarier stängde in en äldre med demenssjukdom med hjälp av en möbel för dennes dörr. Den äldre kunde varken larma eller ropa på hjälp. Kommunens utredare slår senare fast att det här både var ett allvarligt missförhållande och att verksamheten vidtagit åtgärder för att det inte ska hända igen.

Ett annat exempel handlar om hur anställda inom äldreomsorgen i Borås, upprepade gånger vid olika dagar, låst in äldre med hjälp av fåtöljer för dörrarna. Under dörrhandtagen har dessutom böcker placerats. Att stänga in de äldre kunde fått allvarliga konsekvenser för brukarnas liv, enligt utredningen som gjordes.

Jeanette Zachau är socialt ansvarig samordnare i Borås kommun, och var den som utredde inlåsningarna där. Skälet var att minska smittspridningen.

– Personalen var beredda att göra vad som helst för att förhindra fortsatt smittspridning i den situationen. Åtgärden frihetsberövande har inte stöd i lag på ett vård- och omsorgsboende, och det kunde inneburit en fara för brukarnas liv, hälsa och säkerhet, säger Jeanette Zachau.

Barbros syster, som ska ha fått sin dörr spärrad med en soffa, pratade i telefon med en nära anhörig när hon försökte ta sig ut och berättade att hon såg soffan. Ekot har pratat med den anhöriga. Familjen får från boendet svaret att om en soffa ställts där så är det av andra boende, snarare än personalen. En förklaring Barbro inte tror på.

– Ingen vill höra. Ingen vill veta. Ingen vill tro att det här är sant. Jag vet att det här är sant, och det är tragiskt att vi gör så här med levande människor, säger Barbro.