Fler elever går ut skolan med godkända betyg

2:55 min

Fler elever går ut grundskolan med godkända betyg. Det gör att fler kan söka till gymnasiet. Det visar siffror från Skolverket.

För att få söka till gymnasiet måste man ha godkända betyg i svenska, engelska, matematik och minst fem andra ämnen när man går ut årskurs nio. Det kallas att ha behörighet till gymnasiet.

Politiker, lärare och debattörer har pratat mycket i media om betygen de senaste tio åren. Många har varit oroliga för att fler och fler elever har gått ut skolan utan godkända betyg. 2017 var det som värst. Bara 82,5 procent av eleverna hade godkända betyg och behörighet till gymnasiet.

Men efter 2017 har det blivit lite bättre varje år. I år var 85,6 procent av alla elever i nian behöriga till gymnasiet. Det är fler än förra året.

Men det är stor skillnad mellan olika grupper av elever. Det beror på kön, utländsk eller svensk bakgrund och på om föräldrarna har en högre utbildning.

Fler flickor än pojkar har behörighet. Av elever med föräldrar som har en högre utbildning är 93 procent behöriga till gymnasiet. Jämfört med bara 77 procent bland elever med föräldrar utan högre utbildning.

Den grupp som har svårast att få behörighet till gymnasiet är nyanlända elever, som kommit till Sverige mellan årskurs sex och nio. Av dem har bara 32 procent behörighet. Bland elever med svensk bakgrund är det 90 procent och bland elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige är det 85 procent som har behörighet till gymnasiet.