Äldreomsorgen

Kommunals ordförande om bristerna: ”Bekräftar den bild jag har”

1:39 min

Personer som säger sig vara anställda på äldreboenden vittnar om boenden som inte tog smittan på allvar, tystade sin personal och som tvingade personalen att arbeta med Corona-smittade utan skydd.

Kommunals ordförande Tobias Baudin blir arg när han får ta del av exempel från anmälningarna, men är samtidigt inte förvånad:

– Man blir förbaskad. Tyvärr så bekräftar det den bild jag har. Vi vet att du har funnit stora brister i äldreomsorgen, i pandemin har det blivit ännu tydligare nu.

Sedan det första fallet av covid-19 konstaterades på ett svenskt äldreboende har över 800 tips, synpunkter och klagomål kommit in till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som rör äldreboenden under pandemin. Ett stort antal av dem kommer från personal inom vården en av dom är vårdbiträdet Johan:

– Jag kände att jag fick inte något stöd. Jag jobbade kanske 120-130 timmar i veckan för det fanns inget folk. Det kändes som att de la över allting på den personal som var på golvet så att säga.

Johan säger att de i början fick väldigt motstridiga råd om de skulle ha skyddsutrustning eller inte när de gick in till de smittade, det berodde på vilken sjuksköterska som var i tjänst. Trots att han själv är ny på jobbet blev han ansvarig för att visa vikarier hur man skulle hantera de smittade på boendet.

– Folk som kom dit och jobbade som vikarier visste inte ens att det fanns smitta när de skulle komma in och jobba, vi hade personer som kom för att jobba men som vände i dörren för att de var rädda.

Fackförbundet Vision som organiserar chefer inom äldreomsorgen pekar på att förutsättningarna för dem har varit orimlig, med ett stort arbetsmiljöansvar. Kommunals ordförande Tobias Baudin menar att ett stort problem för personalen har varit att arbetsgivarna har gjort så olika.

– Det finns de som är jättebra som gör allt som man bara kan och sen finns det de som är väldigt slappa när personal larmar så ser man det som ett hot. Och då visar ju er granskning på hur det brister lokalt, det ser så olika ut.

Han hoppas nu att den Coronakommission som regeringen har tillsatt visar att Sverige har brustit när det gäller äldreomsorgen. På sikt tror han också att den här debatten som har kommit kan leda till en bättre äldreomsorg.

– Nu pratar alla om äldreomsorgen. Och pandemin har hjälpt till, men det är tråkigt att det skulle behövas så många tusentals döda innan man på allvar har börjat prata om äldreomsorgen.

Johan, i inslaget, heter egentligen något annat och vi har bytt ut hans röst.