SR granskar skolan

Hur segregerade är våra skolor?

Sveriges Radio har i en rad inslag granskat skolsegregationen i Sverige. Vår granskning har visat att allt fler elever går på en skola som är segregerad och Lärarbehörigheten lägre i utsatta områden. Hör reportrarna bakom vår granskning.