مسئولان خانه‌های سالمندان به هشدارهای کارکنان توجه نکرده‌اند

2:43 min

مسئولان خانه‌های سالمندان، ویروس کرونا را در اوج شیوع جدی نگرفته بودند. کارمندان خانه‌های سالمندان در سراسر کشور شکایت کرده اند که هشدارهای شان از سوی روئسا جدی گرفته نشده است.

اکوت، واحد خبر رادیوی سویدن ارزیابی انجام داده است که در آن صدها شکایت درج شده است که اکنون تحت بررسی اداره بازرسی از امور بهداشت و مراقبت است.

کمک پرستاری با نام مستعار برگیتا، می‌گوید: کارکنان از این بخش به آن بخش می‌دویدند و آنسو بیماران مضطرب دمانس. یک هرج و مرج کامل برپا بود.

برگیتا باور دارد باید در محل کار او بیماران را از افرادی که به ویروس کرونا مبتلا شده بودند، جدا می‌ساختند. او می‌گوید: زمانی تقاضای تجهیزات محافظتی می‌کردیم فقط دو ماسک به ما می‌دادند و مایع ضد عفونی دست‌ها، دیگر هیچی.

از زمانی که نخستین بیمار کوید-۱۹ در خانه‌های سالمندان تشخیص شد، تا کنون ٨۰۰ مورد شکایت به اداره بازرسی امور بهداشت و مراقبت، فرستاده شده است.

اکوت، واحد خبر رادیوی سویدن تمامی این شکایات را مرور کرده است. شمار زیاد شکایات در جریان بهار و تابستان از کارمندان خانه‌های سالمندان است که گفته اند، مسئولان به هشدارهای شان در مورد گسترش ویروس کرونا در محل کار توجه نکرده اند. بسیاری از کارمندان از اداره بازرسی امور بهداشت و مراقبت خواسته اند تا محل کار شان را تفتیش کند.

اوسا فورین تولین رئیس اداره خدمات اجتماعی در سازمان کمونها و مناطق کشور می‌گوید که وضعیت در خانه‌های سالمندان در حال حاضر کاملا فرق کرده است. اینکه همه حالا بیشتر آموخته اند و مسئولان نیز دوره سختی را سپری کردند. او در ادامه گفته است: من به ناامیدی و دردی فکر می کنم که مسئولان و کارمندان کشیده اند و بیش از همه سالمندان. دوره بسیار سختی بود. فکر می‌کنم بیشتر این مشکلات به دلیل عدم آگاهی و کم بود ظرفیت اتفاق افتاده است. اگر موج دوم در راه باشد ما قوی‌تر و پایدار عمل خواهیم کرد..