ሓለፍቲ መዕቆብ ኣረጋውያን ብሰራሕተኛታቶም ብከቢድ ይንቀፉ

3:04 min

ካብ ኩሉ ኩርናዓት ሽወደን ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ፡ መልከፍቲ ለበዳ ኮሮና ብዝለዓለ ደረጃ ኣስፋሕፊሕሉ ኣብ ዝነበረ ሓደገኛ እዋን፡ ሓለፍቲ ናይተን ኣብ መላእ ሽወደን ተዘርጊሐን ዝርከባ መእለዩ ኣረጋውያን ዝኾና ትካላት፡ ነቲ ዝተኸሰተ ለበዳ ከምቲ ዝድለ ዕቱብ ኣቓልቦ ኣይሃብኦን። ብመሰረት ማዕከን ዜና ራድዮ ሽወደን ኤኮት ዝገበሮ መጽናዕቲ፡ ብዙሓት ኣስማቶም ክጥቀስ ዘይደለዩ ኣማኢት ሰራሕተኛታት ከም ዝገለጽዎ ሓለፍቲ እተን ትካላት ንሰራሕተኛታቶም ድሕነቶምን ጥዕንኦምን ክከላኸሉሉ ዘኽእሎም መከላኸሊ ናውቲ ከምቲ ዝግባእ ኣይቀረቡሎምን። ሓለፍቲ ንጥዕና ሰራሕተኛታት ከም ዓቢ ጉዳይ ከም ዘይቆጸርዎን ሸለል ከም ዝበልዎን ብምግላጽ ወቐሳ የቕርቡ።

ኮቪድ-19 ካብ ዝኽሰት ንደሓር ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ምቁጽጻር ክንክን ጥዕናን ሕክምናን ኣስታት 800 ጥርዓናት፡ ሓበሬታ፡ ከምኡ ´ውን ርእይቶታት ተቐቢሉ ኣሎ። ማዕከን ዜና ኤኮት ውን ነዚ ጥርዓናት ብምርኣይ ኣረጋጊጽዎ ኣሎ።