መጠንን ብዝሕን ዝርዝር ዘይተኽፍሉ ዕዳታት ኣብ 'ክሮኖፎግደን' ይውስኽ

2:08 min

ቁጽሪ ኣብ ደብተር ትካል ምእካብ ዕዳ ወይ ’ክሮኖፎግደን’ ዝሰፍሩ ሰባት እናበዝሑ ይኸዱ ምህላዎም፡ ሎሚ በቲ ትካል ዝተዘርግሐ ጋዜጣዊ ሓበሬታ የነጽር።

ኣብ ዝሓለፈ ናይ መጀመርያ ሹዱሽተ ኣዋርሕ ናይ’ዚ ዓመት እዚ ጥራይ 'ክሮኖፎግደን' 644,000 ጥርዓን ዘይተኸፈሉ ዕዳታት ተቐቢሉ። እዚ: ምስ ናይ ዓሚ ክወዳደር እንከሎ፡ ብ11.5% ዕብየት ኣርእዩ’ሎ። ቁጽሪ ብዝሒ እቶም ዕድኦም ዘይከፈሉ ሰባት ድማ ብ10% ብምዉሳኽ፡ ናብ 290,000 ደይቡ’ሎ።

ረቤካ ኡህማን፡ ሓላፊት ክፍሊ ኣብ በዓል መዚ 'ክሮኖፎግደን'፡ ኣብ ዝሓለፉ ዉሑዳት ዓመታት፡ ናብ'ቲ በዓል መዚ ዝሰግሩ ጉዳያት እናወሰኹ ከምዝመጽኡ ትገልጽ።


ትካል ምእካብ ዕዳ፡ ዜጋታት ዕዳታቶም ክኸፍሉ ዘገድድን፡ ንተዓዳዮ ድማ ምኽሪ ዝህብን መንግስታዊ ትካል’ዩ።