Norrköping

Mer strömmande vatten i framtiden

1:51 min
  • Dammar i kommunens regi som reglerar vattenflöden är i dåligt skick och måste renoveras eller tas bort som ett led i det vattendirektiv som EU fattat beslut om.
  • "Vi ska försöka att gå tillbaka till att få ett så naturligt vattenflöde som det går", säger kommunens limnolog Simon Karlsson.
  • Sjöar och andra vattenytor kommer att bli mindre och fler fiskar kommer att vandra i vattendragen.