Coronavirus i Sjuhärad

Coronafallen ökar – Borås sticker ut

1:34 min
  • Antalet konstaterat covid-19-smittade ökar i Västra Götaland. Enligt ett pressmeddelande från regionen är ökningen särskilt tydlig i Boråsområdet.
  • Under förra veckan rapporterades 341 nya fall in i regionen, en ökning med 37 fall jämfört med veckan innan. 20 av de nya fallen stod Borås för.
  • "Hösten kommer inte vara som förr, utan det kommer fortsätta vara som vi haft det i våras", Peter Nolskog, smittskyddsläkare, som manar till fortsatt försiktighet.