Ekot granskar

Personal ska ha varit rädd för att rapportera misstag

2:00 min

E­­kot har i dag berättat om att anställda inom äldreomsorgen slagit larm om dålig arbetsledning och smittspridning på äldreboenden under pandemin. Nu kan vi berätta att flera av dem också uppger att personal tystas och inte vågar skriva avvikelser när misstag skett.

Något som, om det är sant, är mycket olyckligt menar Anna-Karin Nyqvist, enhetschef vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

– Att man inte hanterar avvikelser i en verksamhet, att man inte får skriva avvikelser, att man inte utreder avvikelser, gör mig bekymrad för att avvikelsehanteringen är ett sätt att få koll på verksamheten och kunna vidta åtgärder när brister identifieras och många gånger är ju personalen en oerhört viktig informationskälla, säger hon.

Sedan det första fallet av covid-19 konstaterades på ett svenskt äldreboende har över 800 tips, synpunkter och klagomål kommit in till IVO, som rör äldreboenden under pandemin.

I början av pandemin larmar personer som säger sig arbeta på specifika boenden. Flera vittnar om att de försökt att påtala bristerna för ledningen, utan resultat och en del har upplevt att äldreboenden försökt mörka hur allvarlig situationen egentligen var. Bland annat:

Det är ingen idé att göra avvikelser”

Detta tystas ner och vi får inte ens en gång informera personalen om detta, så de kan skydda sig”

Personal vågar inte anmäla/skriva avvikelse pga rädsla för repressalier från arbetsgivarens sida då man hårt går ut med att det är strikt sekretess kring eventuella fall… och hotar med varning, till och med uppsägning, om det kommer ut information om smitta.”

Anhöriga ringer och frågar men vi har munkavel på. Denna tystnadskultur är skrämmande.”

Sveriges kommuner och regioner menar att avvikelsehanteringen är en viktig del av arbetet med att se till att de äldre får god vård och omsorg. Något som Anna-Karin Nyqvist, enhetschef på IVO, håller med om.

– Har man inte ett fungerande  sätt att hantera avvikelser i verksamheten så riskerar man att svåra händelser kommer att upprepas, att man inte kommer tillrätta med de problem som faktiskt finns, säger hon.