Psykisk ohälsa

Förslag om ny verksamhet för unga som mår psykiskt dåligt

1:38 min
  • Nu presenteras ett förslag om att inrätta en ny verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa i Region Västernorrland.
  • Primärvården ska samverka med kommuner, elevhälsan och socialtjänsten för att unga fortare ska kunna få hjälp.
  • "Det kommer att vara ett team som kommer att finnas i länet med all kompetens som man kan behöva", säger Ingeborg Wiksten (L), regionråd i Västernorrland.