Coronapandemin

Besvikelse i Haparanda när Finland stänger gränsen igen

1:28 min

Finlands regering har i dag beslutat att återinföra gränsrestriktioner för svenskar, med hänvisning till Sveriges försämrade smittläge.

Restriktionerna togs bort så sent som i lördags, och i gränsstaden Haparanda togs beskedet att det åter blir restriktioner emot med beklaganden.

– Jättetråkigt, det påverkar ju att begränsas av att bara kunna vistas och vara på den svenska sidan, säger Sofie Järvinen Valo.

Brukar du vara över på finska sidan?

– Ja, vi lever i ett samhälle här uppe.

– Mycket tråkigt, jag tränar där i padelhallen och tennishallen i Torneå, och det kan man ju inte göra nu, säger Anders Wennberg.

Från och med den 28 september är det åter stopp för svenskar som vill resa in i Finland, med vissa undantag, exempelvis arbetspendlare och delar av befolkningen i Tornedalskommunerna, beroende på här nära riksgränsen de bor.

I Haparanda exempelvis omfattas inte alla invånare av undantagen.

– Jag tänker mest på de medborgare som bor här, som har vänner, som har släktingar, som har mammor, som har pappor, som har barnbarn, det är ju de som drabbas mest av det här, och det här skapar ju ett sår mellan människorna, säger Lena Ekh, kommunchef.

Vad betyder det för näringslivet?

– Det är klart att det betyder jättemycket för handel och industri, besöksnäring, det märkte vi ju förra gången det stängdes, säger hon.