DEN SEGREGERADE SKOLAN

Eleven: "Om man kämpar hårt klarar man sig"

1:39 min
  • På Frödingsskolan var bara drygt hälften av niorna behöriga till gymnasiet i våras, jämfört med 96 procent av niorna på Ilandaskolan.
  • Båda skolorna ligger i Karlstad och Frödingsskolan räknas som en segregerad skola enligt Sveriges Radios granskning, till skillnad från Ilandaskolan.
  • "Många föräldrar har inte gått på gymnasiet så de kan inte hjälpa oss på det sätt vi behöver", säger eleven Alli Hannad Osman från Frödingskolan.

Tydlig segregation i undersökningen = att elevsammansättningen skiljer sig minst 20 procentenheter från snittet i kommunen vad gäller utländsk bakgrund eller eftergymnasial utbildning hos någon av föräldrarna. Utländsk bakgrund innebär här att eleven är utlandsfödd, eller att båda föräldrarna är födda utomlands.

Sveriges Radios undersökning visar att skolsegregationen har ökat i hela landet. En av fyra grundskolor har idag en tydligt avvikande elevsammansättning.