Västerås skogar

Grönytorna riskerar försvinna när staden växer

1:46 min
  • Västerås kommun växer och det byggs allt mer.  
  • Vissa skogsområden kan vara mer känsliga än andra och behöver skydd.
  • "Det är en ny grönstrukturplan på gång för Västerås stad, en inventering ska visa var man ska vara rädd om det som finns", säger Jörgen Gustafsson stadens skogvaktare.