EFTER TREÅRINGENS DÖD

Nya lagar ska stärka tvångsvårdade barns rättigheter

0:59 min
  • Fallet med den treåriga flicka som hittades död i en lägenhet i Norrköping har nu lett till att regeringen tagit fram två nya förslag för att stärka placerade barns rättigheter, förslag som lagrådet ska titta närmare på.

  • Regeringen vill att socialnämnden varje år, från det att barnet varit placerat i tre år, ska bli skyldig att pröva om vårdnaden flyttas från föräldrarna till familjehem.

  • I det andra förslaget föreslås särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden i mål och ärenden som rör vård av unga.