Personal larmar om äldrevården

12 min
  • Ekots kartläggning av hundratals ärenden som kommit in till
    Inspektionen för vård och omsorg under coronapandemin, visar att personal som arbetade utan skyddsutrustning och som säger sig ha blivit tystade av ledningen.
  • Hör Tobias Baudin, ordförande Fackförbundet kommunal och Jonas Carlsson, chef och ledarskaps-strateg på fackförbundet Vision som organiserar chefer inom äldreomsorgen.