Den segregerade skolan

Pia Nilsson (S) och Roger Haddad (L) om skolsegregationen

2:00 min
  • Allt fler elever i landet och i Västmanland går på en skola som är segregerad, och P4 Västmanland har frågat ett par lokala riksdagspolitiker vad de vill göra åt problemet.

  • "Det vi har föreslagit från Liberalerna är att man förlänger skolplikten, kortar ner loven, anpassar timplanen och fokuserar på mer svensktimmar", säger Roger Haddad (L).

  • "Vi måste se till att det finns resurser och stöd till de elever som inte alltid klarar av kunskapskraven, och där är vi ännu inte", säger Pia Nilsson (S).