COVID-19

700 provsvar från självtester saknas

0:22 min
  • Region Skåne undersöker varför provresultat från självtest för covid-19 uteblivit för omkring 700 personer.
  • Det handlar om personer som gjorde egentestet den 15 september, men sedan inte fått något provsvar.
  • De som har gjort ett egentest och inte fått svar efter tre dagar rekommenderas nu att beställa ett nytt test.