NYA BOSTÄDER

Nu ska Östberga växa – 1 000 nya lägenheter planeras

2:05 min
  • De närmaste åren ska Östberga i södra Stockholm byggas ut, 1 000 nya bostäder planeras och av dem ska mer än hälften bli hyresrätter.
  • Tanken är att åstadkomma en jämnare blandning då det idag finns en kraftig övervikt av bostadsrätter i området.
  • "Bra, men det bör ske med eftertanke. Vi ser annars vad som kommer ske, att vi inte kommer undan segregationen",  säger Östbergabon Mikael Mineur.