Omfattande kritik

IVO granskar Gnesta – ”Allvarligt med många klagomål”

1:51 min
  • Det har kommit in omfattande kritik mot socialförvaltningen och socialnämnden i Gnesta, ett 20-tal klagomål hittills i år, och därför har Inspektionen för vård och omsorg inlett en tillsyn rapporterar SN.
  • Enligt Ingrid Jerneborg Glimne (M), ordförande i socialnämnden i Gnesta, så handlar det till exempel om fall där personer inte har fått den hjälp som det beslutats om, till exempel ledsagning, kontaktperson eller pengar som de borde ha fått.
  • IVO vill att socialförvaltningen och nämnden gör en självgranskning och redovisar varje fall senaste den 6 november.