Förslag till Lagrådet

Regeringen vill avskaffa anhörigas vetorätt vid donation

1:52 min

För att öka antalet organdonationer i Sverige vill regeringen nu avskaffa de anhörigas vetorätt. Det framgår av ett förslag som skickas till Lagrådet i dag.

– Förhoppningen är ju förstås att den donationsvilja som finns hos svenska folket och de behov som finns av transplantationer ska gå lite mer hand i hand, säger socialminister Lena Hallengren.

Under förra året var antalet organdonatorer det högsta som hittills uppmätts i Sverige, enligt Socialstyrelsen.

Men behovet av organ och vävnader är fortfarande större än tillgången. Och varje år dör mellan 30 och 50 personer för att de inte hinner få exempelvis en njure, en lever eller nya lungor.

I dag kan de anhöriga neka donation om den avlidnes inställning till det hela är okänd. Men nu föreslår alltså regeringen att det så kallade närståendevetot ska tas bort.

– Vi vill naturligtvis att det ska vara möjligt att ta vara på de organ som skulle vara möjliga att transplantera till någon som behöver. Ett hinder för detta har ju varit närståendevetot, så nu gäller det den enskildes egen önskan och uppfattning, säger socialminister Lena Hallengren.

Vilken roll tänker du dig att anhöriga ska spela när det gäller donationer?

– Anhöriga spelar roll i att hjälpa till att göra den avlidnes vilja känd. Ibland har man ju gjort den känd genom att registrera sig i donationsregistret eller på annat sätt talat om att man absolut inte vill.

Vad tror du att det finns för stöd för det här förslaget i riksdagen?

– Stort.

För att organ ska kunna användas för transplantation, krävs det ofta att medicinska insatser ges till döende patienter. Regeringen vill nu också att det ska införas ett "tydligt lagstöd" för de här åtgärderna, säger Lena Hallengren.

Tanken är att den nya lagstiftningen ska träda i kraft den 1 juli 2021.