Region Norrbotten planerar att bygga nytt närsjukhus i centrala Luleå

2:10 min
  • Region Norrbotten planerar att bygga ett nytt närsjukhus på Stadsviken i centrala Luleå.
  • Tanken att samla olika typer av vård som tandvård, mödravård och allmän vård och det finns liknande planer i Boden. 
  • Anna-Stina Nordmark Nilsson, Norrbottens regiondirektör, får i uppdrag att utreda frågan och dess förutsättningar om regionstyrelsen beslutar sig för det nu i oktober.