Svamp

Människan domesticerade svamp på liknande sätt som djur

0:48 min

Det vita lagret på ostar som Camembert och Brie är resultatet av mänsklig förädling av svamp, enligt en ny studie.

Att människan har domesticerat djur är väl känt. Men människan har även domesticerat svamp, det menar forskare som har gjort genetiska analyser av den vita mögelsvampen Penicillium camemberti - den svamp som bildar det hårda vita skalet som man kan se på just Camembertost eller Brieost.

Domesticering innebär att en tidigare vild art anpassas eller förädlas till en ny underart genom mänsklig påverkan. Och precis som människan domesticerat hunden från vargen har vi domesticerat Penicillium camemberti från en vild ursprungsart, skriver forskarna.

Förädlingsprocessen har skett i flera steg och har bland annat gjorts för att minska mängden giftiga ämnen. Penicillium camemberti tros härstamma från odlingsprogram i slutet av 1800-talet.

Referens: 
Ropars, J. et al. "Adaptive Horizontal Gene Transfers between Multiple Cheese-Associated Fungi". Current Biology, 24 september 2020. Doi: 10.1016/j.cub.2015.08.025