Coronapandemin

EU varnar för ökad smittspridning

1:50 min

EU-kommissionen varnade idag för det ökande antalet fall av covid-19 i Europa.

I två nya rapporter konstaterar det Europeiska smittskyddsinstitutet, ECDC, att mindre än 15 procent av Europas befolkning är immun mot viruset och risken för fortsatt spridning är hög.

Alla kan smittas, framhöll EU:s hälsokommissionär Stella Kyriakides som vädjade till Europas ledare att hålla fast vid nödvändiga åtgärder som testning, smittspårning och distansering.

– Jag understryker att vi är ansvariga för varandra. Oavsett ålder eller sårbarhet, måste vi fortsätta att hålla distans, använda ansiktsskydd och tvätta händerna. Det kan vara vår sista chans att undvika en upprepning av vårens covid-spridning.

Covidutvecklingen går nu från lokala utbrott till allmän samhällsspridning i Europa, konstaterade Andrea Ammon, chef för det Europeiska smittskyddsinstitutet, ECDC.

Mest sker det i åldrarna 15-49 år. Och ECDC klassar flera länder som högriskområden, bland dem Spanien, Kroatien och Tjeckien.

I till exempel Frankrike och Storbritannien sprids smittan allra mest bland yngre. Och Andrea Ammon poängterade behovet av bättre utformad information till de unga som inte tar riskerna för sig själva och andra på allvar:

– Vi behöver skräddarsy riskinformationen till olika grupper. Vissa beteendestudier gör klart att unga ser sig själva som osårbara, och att de inte smittas själva eller smittar andra.