Skoghall

Magdalena och grannarna protesterar mot planerad avfallsdeponi

1:28 min
  • Efter att Stora Ensos planer på att anlägga en ny deponi på Vidön, för bland annat grönlutsslam, har blivit kända har oroliga boende i området startat en namninsamling på nätet. 
  • Enligt planerna ska deponin placeras på företagets egen mark, som är planlagd som industrimark. 
  • Boende som protesterar tycker att deponin kommer för nära bostadshus och vill fortsätta använda skogen för rekreation.