ስቴፋን ሎቬን ዜጋታት ሓላፍነት ክወስዱ ጸዊዑ

2:29 min

ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደንን መራሒ ሰልፊ ሶሻል ዴሞክራትን ስቴፋን ሎቬን ኣብ ስራሕ ዘለው መምርሒታት ንምክልኻል ኮሮና ክቃለሉ ክጽውዕ ትጽቢት ተጌሩሉ ኔሩ። ኮይኑ ግና እቲ ዝነበረ  መምርሒ ከይተላዕለ ክቕጽል እዩ። መንግስቲ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ እቲ ገደብ ክለዓል ከም ዘይወሰነ ቀዳማይ ሚኒስተር ስቴፋን ሎቬን ገሊጹ።

ሎሚ ንገብሮ ቅኑዕ ነገራት  ጽባሕ ከሐጉሰና እዩ። ሎሚ ንገብሮ ስሕተት ጽባሕ ዋጋ ከኽፍለና እዩ። ብዙሓት ነቲ ኣብ 50 ሰባት ጥራይ ክእከቡ ዝድርት ሕጊ ክለዓል ትጽቢት ኔርዎም። ኮይኑ ግና ኣይተላዕለን።