BENGTSFORS

Var femte elev hade inte behörighet till gymnasiet

1:53 min
  • Drygt var femte niondeklassare i Bengtsfors, hade inte behörighet till gymnasiet, sett till statistik från Skolverket för läsåret 2019/2020. 
  • Kronan, i Trollhättan, och Ramnerödskolan, i Uddevalla, är andra skolor som har låg gymnasiebehörighet bland sina elever.
  • "Från årskurs 6 och 7, förädlar vi uppåt",  säger Bengtsgårdens rektor Johan Andersson, som menar att de jobbar för att skapa en högre gymnasiebehörighet framöver.