Högskoleprovet

Ministern: ”Myndigheten ska ta fram tre prov”

0:56 min

Det är osäkert om det kommer att finnas tre högskoleprov nästa år, varav två i vår. Nu svarar högskoleminister Matilda Ernkrans att det uppdraget till UHR, Universitets- och högskolerådet står fast men att det sker en dialog med myndigheten.

– Det är positivt att vi nu har ett prov som kan genomföras smittskyddssäkert i höst. Det är ju ett starkt önskemål från många inte minst från Sveriges riksdag, att det ska göras och nu har vi den möjligheten. Hur det påverkar vårens prov måste vi analysera och återkomma om, säger Matilda Ernkrans.

Finns uppdraget kvar?

– Uppdraget är givet till ansvarig myndighet att ta fram tre prov under 2021, 2022, 2023. Det har sin grund i att vi har gjort en bedömning att det finns ett behov av att ha en organisation som kan producera extraprov, säger hon.