Kritiserat uttalande

Funktionsrätt Sverige: ”Sjöstedt (SD) bör lämna politiken”

1:58 min

Sverigedemokraternas riksdagsledamot och ekonomisk-politiska talesperson, Oscar Sjöstedt, borde lämna sina politiska uppdrag, menar paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige. Detta efter ett uppmärksammat uttalande i riksdagen.

Organisationens krav kommer efter ett uttalande i veckans budgetdebatt, där Sjöstedt tog upp ett fall i migrationsdomstolen där en man med lindrig intellektuell funktionsnedsättning beviljades uppehållstillstånd.

– Vad säger ni om att – istället för att föra en migrationspolitisk där vi attraherar människor med lågt intellekt – så för vi en politik där vi attraherar människor med högt intellekt?, sade Sjöstedt (SD) i riksdagen.

Funktionsrätt Sverige är en paraplyorganisation som företräder 46 organisationer för personer med funktionsnedsättningar. Ordföranden Elisabeth Wallenius, beskriver uttalandet som otrevligt och beklämmande.

I Studio Ett säger hon att uttalandet tydliggör riksdagsledamotens synsätt när det kommer till personer med funktionsnedsättningar.

– Jag tolkar det som at man inte ser människovärdesprincipen. Att man inte ser alla människors lika värde, utan istället vill ha möjlighet att välja vissa personer. Jag anser att det inte ska vara orsaken till vilka personer som får skydd i Sverige och inte, vilken begåvning man har, säger Elisabeth Wallenius i Studio Ett.

I ett skriftligt svar till Studio Ett skriver Sverigedemokraterna att utspelet om att funktionsnedsättning inte ska utgöra skäl för uppehållstillstånd var kritik mot migrationsdomstolen, och att det inte handlade om att misskreditera människor med funktionsnedsättning.

”De som behöver hjälp och stöd i sin vardag ska givetvis få detta, exempelvis genom assistansersättningen”, skriver partiet till Studio Ett.