HÖGEREXTREMISMEN I SKARABORG

Töreboda pekas ut i studie om högerextremism

2:03 min
  • Töreboda kommun har svårigheter att förhålla sig till föreningen Det fria Sverige, visar en studie från Försvarshögskolan och Center mot våldsbejakande extremism.

  • "Försöken att få lokalbefolkningen på sin sida" uppfattas som en medveten strategi från föreningen som under våren "höjt tonläget" enligt kommunen och studien. 
  • Töreboda har haft flera kommunala ärenden kring Det fria Sverige men kommunalrådet Bengt Sjöberg (M) vill inte ge någon kommentar.