Smittskyddsläkarna om coronaläget i Sverige

11 min
  • Coronavirusets fortsätter att svepa fram över världen med en kraftigt ökad smittspridning i flera länder. 
  • I Sverige har spridningen av viruset varit låg under en tid, men de senaste dagarna har smittan ökat på flera håll i landet. Bland annat i region Stockholm, och i Västerbottens län. 
  • Hör Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i region Västerbotten och Maria Rotzén, tillförordnad smittskyddsläkare i region Stockholm,