CORONAPANDEMIN

Anhöriga: Vi involverades inte i livsavgörande beslut

2:01 min

Äldre coronasjuka gavs så kallad vård i livets slutskede utan att anhöriga förstod vad det innebar. Det enligt både familjemedlemmar och personal, visar Ekots granskning.

En av dem som tycker han fick för lite information är Jan Gunnelin, vars pappa dog med covid-19.

– Vi hade inte blivit informerade eller involverade i det. Vi kunde inte göra annat än att bara titta på, säger Jan Gunnelin.

Ekots granskning visar att över hundra personer anmält till Inspektionen för vård och omsorg att deras anhöriga med covid-19, antingen inte fått syrgas eller näringsdropp eller att de inte fått komma till sjukhus.

I stället ska många med covid-19 på äldreboenden, enligt anmälningarna, ha fått palliativ vård. Alltså vård i livets slutskede, vilket i de här fallen ofta ska ha inneburit smärtstillande och lugnande medel.

Ekots kartläggning visar också att när äldre fick vård i livets slutskede uppges i fler än 25 ärenden att de anhöriga varken informerats ordentligt eller involverats i besluten.

En kvinna skriver i anmälan om sin nu döda mamma:

”Beslutet om att ge vår mor palliativ vård där morfin ingick skedde över vår mamma och oss barns huvud. Detta förankrades aldrig hos någon anhörig över huvud taget.”

En annan kvinna berättar för Ekot:

”Vi anhöriga kontaktades inte omgående då mor insjuknade. Man skyllde på att boendet inte hade våra telefonnummer. Vi informerades inte heller att läkaren beslutat om så kallad palliativ vård.”

En som säger sig vara anställd på ett äldreboende tipsar IVO anonymt:

"Alla med positivt coronasvar fick direkt palliativ vård, det finns inte uppgifter om att patienter eller anhöriga blivit informerade om att detta beslut tagits".

I grunden ska patienter och anhöriga involveras i beslut om att inleda palliativ vård, om det är möjligt. Äldreforskaren Ingmar Skoog, professor i epidemiologisk psykiatri vid Göteborgs universitet, reagerar starkt på Ekots uppgifter.

– Det är helt utanför alla regler, både mänskliga och juridiska. Du måste göra det här i samråd med anhöriga. Det är liksom helt galet, det här är helt emot alla regler. Jag blir alltså väldigt upprörd när jag hör de här sakerna. Det här ska inte få ske, säger Ingmar Skoog.

Jan Gunnelin, vars pappa insjuknade i covid-19, kontaktades av sjukvården när pappan försämrades. Men han säger sig inte ha förstått att det rörde sig om palliativ vård. Region Dalarna beklagar i ett brev till honom ifall det inte tillräckligt tydligt framgått.

Regionen vill inte kommentera det enskilda fallet för Ekot. Jan Gunnelin menar att om han hade förstått så hade han agerat tidigare.

– Jag är ganska säker på och känner att min pappa inte hade behövt dö vid det här tillfället om man i tid hade fått rätt hjälp och rätt vård. Och det är det som gör mig ledsen. Jag tror att jag förlorat min pappa för tidigt.