Coronapandemin

Coronavirusets dödlighet verkar minska bland äldre i Tyskland

2:00 min

En studie i Tyskland tyder på att dödligheten i covid-19 bland äldre har sjunkit sedan i våras.

Smittspridningen av covid-19 ökar i Europa, varnar europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Men lyckligtvis ökar inte dödsfallen i samma utsträckning. En viktig orsak till det kan vara att det nu framför allt är i gruppen 15-49 år som smittan sprids mest.

Men enligt en studie som brittiska forskare gjort av coronasiffror från Tyskland, tycks överlevnaden också bland äldre smittade ha ökat över tid.

De brittiska forskarna har analyserat data och tittat på dödligheten bland smittade i olika åldersgrupper i Tyskland under pandemin. Och de såg att dödligheten i gruppen 60 till 79 år har minskat från 9 procent i mars till 2 procent i juli. Bland äldre som är över 80 år minskade dödligheten från 29 procent till 11 procent under den här tidsperioden.

Studien är inte publicerad och resultaten inte vetenskapligt granskade. Och siffrorna kan ha flera förklaringar, enligt Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin.

– Jag tror att kanske den viktigaste förklaringen om jag ska gissa, det är nog att man provtar många fler nu är man gjorde i början. Vi upptäcker många fler som har sjukdomen, som har infektionen, än vad vi gjorde initialt.

Att äldre verkar klara sig bättre nu, kan också handla om att vården lärt sig mycket om covid-19 under pandemin, säger han.

– Möjligtvis kan man också tänka att vi blivit bättre på att ta hand om de som är svårt sjuka. Att därför så kan dödligheten minska i den här gruppen. Och det är klart att det är viktigt att utreda vidare vad det här beror på, men det finns många möjliga förklaringar till siffrorna.