Sydamerika

Stora hälsorisker när världens största våtmarksområde brinner

2:08 min

Storbranden i världens största våtmarksområde, Pantanal i Sydamerika, fortsätter. Nu varnar experterna för omfattande hälsoeffekter för befolkningen i regionen.

– Bränder i våtmark ger ut mycket mer gift än andra bränder i naturen, säger professor Victor Riesco på Lérida universitet i Spanien.

Elden i våtmarker håller sig längre eftersom förbränningen är långsammare under markytan, då det finns för lite syre. Avgaserna av en sån förbränning är mycket mer giftiga, säger Victor Riesco, som är naturbrandsexpert verksam i bland annat Spanien och USA.

Många talar om de förödande ekologiska effekterna av bränderna i Amazonas och Pantanal, och det är rätt, säger Victor Riesco, men det är också viktigt att påtala de lika förödande hälsoriskerna, anser han.

Riesco pekar på att 230 000 personer om året dör på den afrikanska savannen på grund av att de har andats in rök från naturbränder.

Till dessa tillkommer de som blir lungsjuka men inte dör. Samma sak kan nu hända runt om i Pantanal och Amazonas, menar han.

Pantanal ligger i ett område som omfattar delar av Brasilien, Bolivia och Paraguay i Sydamerika.

Våtmarken är cirka 200 000 kvadratkilometer, området är alltså nästan lika stort som halva Sverige. Det har en rik biologisk mångfald och unika djur som jaguaren, världens tredje största kattdjur.

Hittills i år har över 20 000 bränder registrerats i Pantanal, en ökning med 220 procent jämfört med samma period i fjol.

Orsaken är torkan och den omfattande skogsavverkningen som sporras av vinsterna från bland annat sojaexporten, en export som går bland annat till Europa, säger Victor Riesco.

Här har Europa ett stort ansvar, säger han. Men det har även regeringarna i regionen. Till exempel Brasilien och Bolivia som inte gör något eller gör för litet för att stoppa bränderna, säger Riesco.