Coronapandemin

Ökning i antal bekräftade fall av covid-19

0:53 min
  • Region Kronoberg ser en tendens att antalet covid -19 fall ökar i länet. Andelen positiva fall har ökat från cirka 3 procent i vecka 38 till runt 5,5 procent de senaste dagarna.
  • Enligt smittskyddsläkare Christian Blomqvist verkar ökningen handla om mindre lokala ansamlingar om fem till tio fall, kopplat till exempelvis idrottsklubbar och skolor.
  • Totalt sett har 1662 personer testat positivt och just nu vårdas tre personer på sjukhus.