Halmstad

Kommunrådet: Samverkan är lösningen på centrumdöden

1:49 min
  • "Det är i högsta grad en kommunal fråga. Centrum är och kommer alltid vara en del av vår attraktionskraft", säger Jonas Bergman (m) kommunråd i Halmstad
  • Han ser det som händer i Halmstad som en större del av en omvandling som sker i alla stadskärnor.
  • På grund av coronapandemin måste samverkan mellan kommun, fastighetsägare och näringsliv gå ännu snabbare.