Bristande tillgänglighet

Funktionsnedsatta riskerar att utestängas från Nya Tullhuset i Gävle

1:59 min
  • Gävles nya arkitektoniska landmärke Tullhuset på Alderholmen med butik, apotek och hälsocentral har allvarliga tillgänglighetsbrister.
  • Redan vid entrén stöter besökande på patrull i form av farligt höga nivåskillnader, oöverstigliga för funktionsnedsatta och gamla.
  • "Det är helt skandalöst att kommunen inte ordnat det här bättre", säger Funktionsrätt Gävles ombud Marie Norén Hedberg.