Museum

Länsmuseet i besökstopp i Sverige i sommar

1:47 min
  • Västernorrlands museum är det tredje mest framgångsrika museet i Sverige sett till antalet besökare i sommar.
  • Man valde att inte ha någon verksamhet inne i museet, utan planerade verksamhet utomhus.
  • "Små grupper och små workshops har varit framgångsrikt den här perioden", säger Jenny Samuelsson, Länsmuseichef.