Vad är en människa? P1 Kultur söker svaret på två av höstens utställningar

12 min

Två av höstens utställningar ställer stora frågor om oss själva och teknikens förmåga att förändra oss. Vi har korskopplat "Hyper Human" på Tekniska museet i Stockholm med "Den mänskliga resan" på Naturhistoriska Riksmuseet - och fått några svar.

På Tekniska museet visar intendenten Magdalena Tafvelin Heldner utställningen "Hyper Human", som kretsar kring artificiell intelligens och hur tekniken flyttar in i våra kroppar. Man tar även ett historiskt perspektiv på den långa relationen mellan människa och maskin.

Utställningen öppnade bara dagar innan museet stängde på grund av corona-pandemin och börjar nu sakta återfå skolklasser och ett begränsat antal besökare.

På Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm visar Lars Werdelin, professor i paleontologi och ansvarig för utställningen "Den mänskliga resan" om människans utvecklingshistoria, runt bland våra förfäder i montrarna.

Just nu är utställningen stängd för en uppdatering med den senaste forskningen på fältet - och öppnar igen den 20 oktober.

Lars Werdelin får också svara på svåra frågor om vad som är en människa, vad som är mänsklig intelligens - och vad som är artificiell.

Musiken i reportaget är hämtad ur filmen "År 2001 - Ett rymdäventyr".