Kräver åtgärder

Intern kritik mot SR: ”Vi speglar inte Sverige”

1:35 min

I ett brev anklagar 39 anställda och tidigare anställda vid Sveriges Radio företaget för rasism och bristande representation.

En av initiativtagarna till uppropet är Palmira Koukkari Mbenga, producent på P3.

– Huvudproblemet är att SR inte speglar Sverige, varken i journalistiken eller bland vilka som jobbar här, stora och viktiga diasporor i Sverige är gravt underrepresenterade när det kommer till vilka som jobbar här och också i vår rapportering, säger Palmira Koukkari Mbenga.

Handlar problemet främst om journalistiken eller arbetsmiljön?

– Både och, det går inte att separera dem helt. Journalistiken påverkas av arbetsmiljön, det påverkas av vilka som jobbar här och villkoren för rasifierade som jobbar här. Det kan handla om att man har svårt att få igenom sina idéer och sina vinklar och perspektiv på grund hur det ser ut på arbetsledande positioner, säger Palmira Koukkari Mbenga.

I brevet som nu undertecknats av 39 personer och som skickades till SR:s ledning för ungefär en månad ges exempel på när anställda diskriminerats. Man kräver bland annat att rekryteringar ska ses över och att företaget ska sätta upp ett långsiktigt mål om att minst 25 procent av de anställda ska ha utländsk bakgrund och att minst 15 procent av de anställda ska ha utomeuropeisk bakgrund.

Sveriges Radios vd Cilla Benkö säger att hon blev bekymrad när hon läste brevet, men att hon inte håller med om att det skulle finnas stora problem med strukturell rasism i företaget.

– När vi kollar fakta som finns i det här underlaget som handlar om publicistik och rekryteringar då hittar vi saker som inte finns med eller saker som faktiskt inte är korrekta. Sen är det ju så att känslorna är korrekta, dem kan vi inta ta ifrån de här medarbetarna. Vi måste fortsätta prata om vad vi har för arbetsmiljö och hur vi bemöter varandra, säger hon.

– Var fjärde medarbetare på SR har utländsk bakgrund, det skulle vi inte ha om vi var ett företag med strukturell rasism.

De hävdar att ju högre upp man kommer i hierarkin desto vitare är det.

– Jag håller inte med om det, men det är klart att det tar ju ett tag innan man blir högsta chef på SR, för mig är det inte bara hudfärg som spelar in. För mig är det viktigt att vi har medarbetare med olika bakgrund och olika perspektiv och man kan ju ha utländsk bakgrund och ha med sig relevanta perspektiv och erfarenheter in i en diskussion även om man har en vit hudfärg.