Lördag 26 September

Skydd av natur får rekordmycket pengar

1:56 min

I regeringsbudgeten avsätts knappt 1,7 miljarder kronor, nästan en fördubbling, till skydd av värdefull natur.
Naturvårdsverket prioriterar de fjällnära skogarna, säger generaldirektör Björn Risinger.

Nu blir också Bästeträsk på norra Gotland och Nämdeskärgården i Stockholms län nationalparker.