Upprop mot rasism på Sveriges Radio

39 personer som jobbar eller har jobbat på Sveriges Radio har skrivit under ett upprop mot rasism och brist på representation inom SR. Uppropet skickade i augusti till Cilla Benkö, Sveriges Radios VD.

I uppropet står det bland annat att ”Sveriges Radio speglar inte hela Sverige, varken bland anställda eller i innehållet. Det finns försvinnande få svarta anställda på företaget och även andra grupper med stora diasporor i Sverige är gravt underrepresenterade.”

Cilla Benkö skriver i ett brev på intranätet att hon är bekymrad, men att hon har en annan bild.

"Vi har lyssnat på varandra och vi har jämfört våra bilder av företaget och av enskilda händelser. Den bild som framkommer av dem och i brevet är en annan än den vi får fram när vi noggrant har kontrollerat fakta och dokumentation."