Fiske

WWF-kritik mot bottentrålning i Östersjön

1:38 min

Sverige överväger ett förbud mot bottentrålning i skyddade områden, men Världsnaturfonden vill se ett sådant förbud i hela Östersjön.

Idag ( MÅNDAG 28) hålls en ministerkonferens om Östersjöns miljöfrågor på inbjudan av EU:s kommissionär för miljö- havs- och fiskefrågor, Virginius Sinkevicius från Litauen. Han har bjudit in ministrar och bland annat fiskerimyndigheter från Östersjöländerna för att diskutera hur man gemensamt kan lösa miljöproblem med bland annat övergödning, överfiske och föroreningar.

Världsnaturfonden presenterar samtidigt en rapport med kritik mot bottentrålning i Östersjöns skyddade områden. Inger Näslund är talesperson för fiskefrågor hos WWF Sverige:

– Den svenska regeringen har ju lagt fram ett förslag om bottentrål-förbud i skyddade områden, vilket vi välkomnar. Men det är ju den svenska regeringen, och vi måste titta på Östersjön som helhet. Dessutom är det ett förslag än så länge, säger Inger Näslund.

I oktober ska nästa års fiskekvoter för Östersjön förhandlas i EU. ICES, det internationella havsforskningsrådet, föreslår fortsatt stopp för torskfiske öster om Bornholm och att drygt 4600 ton torsk kan fiskas väster om Bornholm, vilket är mer än i år.

Men fortfarande medges bottentrålning efter plattfisk i Östersjön. Miljöpåverkan från trålar som dras över havsbottnen, är stor enligt Inger Näslund:

– När det gäller bottentrålning så är det inte enbart fisken man påverkar, utan man påverkar också bottenmiljön, de miljöer som fisk och andra levande djur behöver som lever på bottnen, säger Inger Näslund.

Hon betonar att det handlar om att skydda den biologiska mångfalden, och ekosystemen som helhet:

– Där har vi sett att bottentrålning i södra Östersjön, det har en extremt stor effekt och det är väldigt stora ytor som man bottentrålar, säger Inger Näslund, WWF Sverige.