Biblioteket lockar fastlänningar

Det är övervägande ansökningar från fastlandet till tjänsterna vid det nya Almedalsbiblioteket.
Många fastlandsboende har visat intresse för de två utannonserade bibliotikarietjänsterna på Almedalsbiblioteket. Majoriteten av de sökandena är från fastlandet. Sten Anttilla, nytillträdd chef för Almedalsbiblioteket säger att många lockas av sammanslagningen av högskolebibliotek och kommunalt bibliotek, eftersom det är något av en pionjärverksamhet.