Brott

Allt yngre dras in i gängkriminalitet

0:22 min

Problemet med att barn så unga som nio-tio år dras in i gängkriminalitet ökar på flera håll i landet, enligt en enkät som TT skickat till alla kommuners socialtjänster och som 62 procent svarat på.

Ett ökat antal orosanmälningar om yngre i gängkriminalitet rapporteras inte bara från storstädernas stadsdelar och kranskommuner, utan även från till exempel Motala, Skövde, Uddevalla, Karlstad, Östhammar, Borlänge och Örnsköldsvik.

På flera orter ser socialtjänsten en ökad problematik kopplad till droghandel, där äldre utnyttjar yngre för att langa.

Flera socialchefer pekar på vikten av att kunna komma in tidigt i barnens liv, innan dessa fått kontakt med kriminella grupperingar.