Azerbajdzjan/Armenien

Mobilisering i Nagorno-Karabach efter strider

1:56 min

Striderna kring den omtvistade utbrytarrepubliken Nagorno-Karabach i södra Kaukasus har blossat upp igen. Republiken är inte internationellt erkänd utan ses som en del av Azerbajdzjan, men majoriteten av invånarna är armenier. Armenien har utlyst undantagstillstånd och beordrat allmän militär mobilisering, efter att strider med azerbajdzjanska styrkor bröt ut i morse.

Striderna började tidigt på morgonen. Från armeniskt håll påstås att Azerbajdzjan ska ha attackerat tätorter inne i Nagorno-Karabach, inklusive den lilla centralorten Stepanakert. Det sägs att man som svar har skjutit ner helikoptrar och förstört azerbajdzjanska stridsvagnar. Det finns också uppgifter om civila dödsoffer, det här rapporterar flera nyhetsbyråer

Det azerbajdzjanska försvarsministeriet å sin sida säger att det var den armeniska sidan som anföll och har sagt att man har påbörjat en militär operation.

Läget är mycket allvarligt. I utbrytarrepubliken Nagorno-Karabach råder nu undantagstillstånd och allmän mobilisering, vilket innebär att alla män kallas in, som bor och lever i små städer och byar över hela den mycket militariserade utbrytarrepubliken.

Den här kontakt linjen där striderna pågår löper genom ett område av vackra sluttningar som löper ner från höga berg till ett platt och bördigt jordbrukslandskap. Där finns mängder av små byar och städer där det bor många civila.

Ryssland, som har mycket stort inflytande i regionen har krävt ett omedelbart eld upphör och att samtal ska påbörjas för att lugna ner situationen. Ryssland säljer vapen till båda sidor, speciellt till Azerbajdzjan som är rikt från sin oljeutvinning. Det finns också rysk trupp i Armenien.

Nagorno-Karabach utropade sig som självständigt efter Sovjetunionens sammanbrott, men erkänns inte av omvärlden. Ett blodigt krig utbröt där ungefär 30 000 människor dog.

En vapenvila slöts 1994, men mer än 25 år efter kriget syns tydliga och omfattande spår av allt som förstördes. Det finns också stora grupper av flyktingar som aldrig har kunnat återvända till sina hem.

Det här är också geopolitiskt mycket komplicerat. Vid sidan av Ryssland finns i söder Turkiet, som idag utlovade stöd till Azerbajdzjan. I söder ligger också Iran som har haft goda relationer med bägge länderna.

Ett större krig i den här regionen skulle kunna få omfattande humanitära och geopolitiska konsekvenser.